Hájnikova žena.

Hviezdoslav, Pavol Országh
18. vyd. (v ML 2. vyd.). Maldé letá, 1962. 265 s.
Edice: Školská knižnica