Hacking bez tajemství.

Scambray, Joel; Kurtz, George; McClure, Stuart
2., aktualiz. vyd. Computer Press, 2002. 625 s.
Edice: Co ještě nevíte o-. Komunikace & sítě