Habsburské století 1791-1914. Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii.

Jiří Rak
Archiv hlavního města Prahy, 2004.