Habsburské století 1791-1914. Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii.

Jiří Rak; ed. Rak, Jiří; ed. Vlnas, Vít
Vyd. 1. Archiv hlavního města Prahy, . 95 s.