Habešská odysea.

Parlesák, Adolf; ed. Prchal, Miroslav
Vyd. 2., přeprac. a dopl. Panorama, 1989. 252 s., [32] s. obr. příl
Edice: Cesty