Habánské památky : Stud. tisk při příležitosti [stejnojm.] výstavy.

Landsfeld, Heřman
Ústav lid. umění, 1970. 72, [4] s.