Haagské úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva. Díl 2.

Bajgar, Jiří
Správa sociálního řízení, 1993. 259 s.