Gratulant : Sbírka nových blahopřání.

Elpl, Eduard
Občanská tiskárna, 1933. 31 - [I] s.