Giřj Wolný, anebo, Přjklad, gak mnoho dobrého rozumný muž w obci způsobiti může, hospodáři wůbec, zwlásstě ale k užitku milého stawu sedlského.

Schwippl, Vojtěch
C.k. wlast. hospod. společnost, 1840. 1 sv