Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.

Donghi, Antonio
Vyd. v KN 1. Karmelitánské nakladatelství, 1995. 93 s.