Geometrie v kostce : přehled geometrie pro žáky všech typů středních škol a pro samouky, připravujícím se ke zkouškám doplňovacím i maturitním : nezbytná příručka pro abiturenty, sestavená na základě zkušeností, která úplně vyčerpává celou látku novými osnovami ke zkoušce maturitní předepsanou.

Kohlmann, Čeněk
2. vydání. Vesmír, 1936. 148 s.