Geoma : pětimístné tabulky hodnot a logaritmů goniometrických funkcí v setinném dělení, tabulky geodetické a katastrální.

Elznic, Václav; Valouch, Miloslav
1. vyd. Jednota českých matematiků a fysiků, 1944. 318 s.