Geologie pro sedmou třídu reálnou.

Woldřich, Josef; Kratochvíl, Josef
Vyd. 2. Nákladem České grafické unie a. s, 1923. 128 s., 28 s. tab