Geológia československých Karpát.

Andrusov, Dimitrij
Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1958. 3 sv
Edice: Slovenská akadémie vied. Sekcia matematických a prírodných vied