Geo-Topo : Príručka pre geodetov a topografov.

Farkašovský, Jozef; Kukuča, Ján; Bukovinský, Elemír
1. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1963. 573 s.
Edice: Edícia teoretickej literatúry