Genius Shakespearův a jeho tvorba : apostrofa kritická : prosloveno v Národním divadle dne 27. března 1916 úvodem k Cyklu shakespearskému.

Šalda, F. X
Fr. Borový, 1916. 21 s.