Genetické zdroje - biologická bezpečnost a rizika genetické eroze : Genetic Resources - Biosafety Principals and Risks of Genetic Erosion : workshop proceedings : sborník ze semináře uspořádaného 10. června 2010, Ministerstvo životního prostředí, Praha.

ed. Roudná, Milena
Vyd. 1. Ministerstvo životního prostředí, 2010. 36 s.