Generální rejstřík ke Sbírce zákonů a nařízení s příslušnými výnosy a oběžníky všech ministerstev a Věstníku nařízení Reichsprotektora : zároveň všechny v Protektorátu Čechy a Morava platné zákony, nařízení, dekrety, vyhlášky atd. vyhlášené v Říšském zákoníku rakouském s příslušnými výnosy a oběžníky rak. ministerstev, Říšském zákoníku německém (díl I. i II.), Zemském zákoníku (věstníku) českém, moravském, slezském, Sbírce zák. Marie Terezie, Sbírce zák. Josefa II., Sbírce zák. Leopolda II., Sbírce zák. politických, Sbírce zák. soudních a ve sbírkách provinciálních : do 16. II. 1940.

A. Hubínek, 1940. [24], 440 s.