Fyzika pro gymnázia : mechanické kmitání a vlnění.

Lepil, Oldřich
3. přeprac. vyd. Prometheus, 2001. 129 s.