Fyzika pro gymnázia : mechanika.

Bednařík, Milan; Široká, Miroslava
3., přeprac. vyd. Prometheus, . 288 s.
Edice: Učebnice pro střední školy