Fysický zeměpis. III. díl, Rostlinstvo a živočišstvo.

Vitásek, František
4. přeprac. a rozš. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 361 s.