Fůra humoru o známých lidech : s kresbami Franty Bidla.

Thiele, Vladimír; il. Bidlo, Franta
2., přeprac. a dopl. vyd. Práce, 1974. 231 s.
Edice: Kamarád