Funkční anatomie.

Dylevský, Ivan
1. vyd. Grada, 2009. 532 s.