Funkcia cirkví v spoločnosti.

Vašečka, Félix
1. vyd. Osveta, 1960. 185 s.
Edice: Malá knižnica Čs. spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov ; Zv. 16