Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky : letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632.

Hubková, Jana
Vyd. 1. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010. 1003 s.
Edice: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. 8