František Krejčí.

Král, Josef
Česká akademie věd a umění, 1935. 69 s.