František Filipovský.

Zdražilová, Milica
Čs. filmový ústav, 1982. 28 s.