Francouzština běžná a hospodářská. Část 2, Výslovnost, pravopis a slovník. Frazeologie, galicisny a mluvnice. Přehled nepravidelých sloves.

Hendrich, Josef; Tláskal, Jaromír; Kulík, Oldřich
5. přeprac. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 431 s.