Fotografický kalendář Svazu československých klubů fotografů amatérů v Praze. Roč. 7.

Hlaváč, Miloslav
Svaz čs. klubu fotografů, 1929. 175 s.