Fotbalový romantik.

Vízek, Ladislav; Tichý, Václav
1. vyd. Naše vojsko, 1988. 187 s.