Fortunata a Jacinta : príbeh dvoch manžielstiev.

Pérez Galdós, Benito
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1982. 2 sv