Fixácia molekulového dusíka.

Pelikán, Peter; Boča, Roman
1. vyd. VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1988. 182 s.
Edice: Pokroky chémie