Fitness výživa : Power Eating program, druhé vydání.

Kleiner, Susan M; Greenwood-Robinson, Maggie
První vydání. Grada, 2015. 352 stran