Finanční věda se zvláštní zřetelem k československému zákonodárství finančnímu : základy universitních přednášek.

Funk, Vilém
3. vyd. V komisi spolku československých právníků "Všehrd", . s. 106-227; 104 s.