Finanční příručka.

ed. Lér, Leopold; ed. Šourek, Stanislav
Vyd. 1. SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1983. 483 s.