Finanční právo a jeho instituty.

Grúň, Ľubomír
3., aktualiz. a dopl. vyd. Linde, 2009. 335 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice