Finanční matematika pro každého.

Radová, Jarmila; Dvořák, Petr; Málek, Jiří
5., zcela přeprac. vyd. Grada, 2005. 286 s.
Edice: Osobní a rodinné finance