Finanční a pojistná matematika pro střední školy s ekonomickým zaměřením.

Smékalová, Darina
Montanex, 1996. 167 s.