Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia : výchova k občanství : stát a hospodářství.

Skořepa, Michal; Skořepová, Eva
1. vyd. Scientia, 2008. 3 sv