Finanční a daňové právo.

Jánošíková, Petra; Mrkývka, Petr; Tomažič, Ivan
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s.