Finance územní samosprávy - územní aspekty veřejných financí.

Peková, Jitka
1. vyd. Victoria Publishing, . 268 s.