Finance podniku : studijní text pro distanční studium.

Hrdý, Milan; Klabeček, Karel
2. vyd. Západočeská univerzita, 2007. 180 s.