Filozofové nové doby : studijní texty. [Díl 1].

Dorotíková, Soňa; Pelcová, Naděžda; Špůr, Josef
1. vyd. Karolinum, 1992. 70 s.