Filozofie - světový názor - společnost.

Mužík, Josef
1. vyd. Svoboda, . 267 s.