Filozofický slovník.

Judin, Pavel Fedorovič; Ajzenštejn, V. A
uprav.a dopl.vyd. Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965. 611 s.