Filozofické problémy klasické a moderní etologie.

Steindl, Rudolf; Kamarýt, Jan
Vyd. 1. Academia, 1989. 216 s., obr. příl