Filozofické otázky prírodných vied.

Birjukov, Boris Vladimirovič
1. vyd. Pravda, 1987. 323 s.