Filozofické dialógy.

Cmorej, Pavel
Filozofický ústav SAV, 2007. 448 s.