Filozofické aspekty vědeckotechnické revoluce.

Hulešová, Věra
1. vyd. Středisko pro vzdělávání pracovníků v kultuře a umění, 1976. 51 s.