Filozofické a společenské problémy medicíny : stud. text ke specializované části marxisticko-leninické přípravy aspirantů lék. oborů. [Díl] 2.

Hofbauerová, Kristína
1. vyd. Univerzita Karlova, 1982. 177 s.